HABERLER

"Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye devir ettiği 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE2013 ISIN kodlu Finansman Bonolarının 1.kupon faiz ödeme işlemleri 24.01.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları, ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan alınan izinlere istinaden 08.01.2020 tarihi itibariyle Deren Varlık Yönetim A.Ş. (Eski unvan Destek Varlık Yönetim A.Ş.) ve Denge Varlık Yönetim A.Ş. firmaları birleşmiş olup faaliyetlerimiz Denge Varlık Yönetim A.Ş. olarak devam edecektir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 22.08.2019 tarih ve 8506 sayılı kararı ile Denge Varlık Yönetim A.Ş.’ ne 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143. maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmiştir
Yukarı